CHIGURAS s.r.o.    Prodej a servis pokladního systému    Zastoupení pro Liberecký kraj                                                  

 

Servis KASA FIK » Reklamační podmínky

Odpovědnost za vady, záruka :

  1. Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 12, respektive 24 měsíců stanovené fakturou vztahující se ke zboží.
  2. Záruka počíná běžet okamžikem dodání zboží.
  3. Místem pro vytknutí vady je provozovna prodávajícího na adrese Tanvald, Krkonošská 351.
  4. Termín na vyřízení reklamace je 30 dnů. Na každou reklamaci je vypsán reklamační protokol.
  5. V případě požadavku na odvoz zboží, zapůjčení náhradního zařízení, jeho přeinstalaci a další práce mimo záručního rozsahu budou tyto účtovány samostatně dle našeho ceníku.
  6. Požadavek kupujícího na rozšíření, změny nebo update softwaru nejsou součástí záruky a budou účtovány samostatně.
  7. Prodávající neodpovídá za poškození zboží neodbornou nebo nesprávnou manipulací , instalací, obsluhou a skladováním.
  8. Ze záruky jsou vyjmuta poškození zapříčiněna mechanickými vlivy, vodou, statickou nebo atmosferickou elektřinou a pod.

 

 

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.