CHIGURAS s.r.o.    Prodej a servis pokladního systému    Zastoupení pro Liberecký kraj                                                  

 

Servis KASA FIK » Reklamační podmínky

Odpovědnost za vady, záruka :

 1. Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 12, respektive 24 měsíců stanovené fakturou vztahující se ke zboží.
 2. Záruka počíná běžet okamžikem dodání zboží.
 3. Místem pro vytknutí vady je provozovna prodávajícího na adrese Tanvald, Krkonošská 351.
 4. Termín na vyřízení reklamace je 30 dnů. Na každou reklamaci je vypsán reklamační protokol.
 5. V případě požadavku na odvoz zboží, zapůjčení náhradního zařízení, jeho přeinstalaci a další práce mimo záručního rozsahu budou tyto účtovány samostatně dle našeho ceníku.
 6. Požadavek kupujícího na rozšíření, změny nebo update softwaru nejsou součástí záruky a budou účtovány samostatně.
 7. Prodávající neodpovídá za poškození zboží neodbornou nebo nesprávnou manipulací , instalací, obsluhou a skladováním.
 8. Ze záruky jsou vyjmuta poškození zapříčiněna mechanickými vlivy, vodou, statickou nebo atmosferickou elektřinou a pod.

 

V případě poruchy v rámci záruční doby :

 1. zdarma zapůjčíme náhradní zařízení po dobu, než se vyřídí reklamace
 2. zdarma přeinstalujeme vaši aplikaci na náhradní zařízení a zprovozníme tak, aby jste mohli pokračovat ve vašem podnikání
 3. zdarma provedeme zálohu dat z rozbitého zařízení a jejich přenos na zařízení nové
 4. zdarma se postaráme o reklamaci zařízení
 5. v případě, že nepřivezete reklamované ( porouchané) zařízení na místo pro vytknutí vady, což je provozovna prodávajícího na adrese Tanvald, Krkonošská 351 a budete požadovat naši asistenci přímo u vás v provozovně bude vám účtováno cestovné ( doprava technika ) dle tarifu uvedeného v našem ceníku.

 

Pokud bude třeba přeinstalace aplikace na nové či náhradní zařízení je třeba si připravit:

 1. Licenční kartičku (neplatí pro zařízení s integrovanou licencí – ORANGE od data prodeje leden 2017)
 2. Email, na který je zařízení registrováno
 3. Zajistěte si přístup do tohoto emailu pro případnou ztrátu hesla
 4. Heslo do pokladní aplikace, potažmo vzdálené správy
 5. Údaje pro „hlavičku“ na účtence
 6. IČ a DIČ
 7. Přístupové údaje na portál Finanční správy
 8. Certifikát v elektronické podobě
 9. Heslo k certifikátu

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.