CHIGURAS s.r.o.    Prodej a servis pokladního systému    Zastoupení pro Liberecký kraj                                                  

 

Servis KASA FIK » Sleva na dani z příjmů

 

Sleva na dani z příjmů

Novela nic nemění na úpravě slevy na evidenci tržeb podle § 35bc zákona o daních z příjmů, která je nadále určena pouze pro fyzické osoby.

Podnikatel (fyzická osoba) si bude moci odečíst jednorázovou slevu na dani za rok (resp. zdaňovací období), ve kterém poprvé zaeviduje tržbu, kterou měl podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. Mimořádná sleva na dani z příjmů činí 5000 Kč, nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Pokud fyzické osobě vznikne povinnost zaevidovat tržbu poprvé v roce 2020 (lhostejno kdy – např. až v prosinci 2020), tak tuto slevu uplatní v daňovém přiznání za rok 2020, které bude podávat v roce 2021.

Sleva se týká pouze podnikajících fyzických osob. Právnické osoby žádný nárok na slevu na dani v souvislosti se spuštěním EET nemají. Týká se poplatníka, nikoliv provozovny, nelze ji tedy uplatnit vícekrát, například na každou provozovnu.

Sleva bude činit 5.000 Kč bez ohledu na to, jaké skutečné náklady poplatník na pořízené zařízení vynaložil. Výši slevy není třeba nijak prokazovat. Poplatník na ni má jednorázově nárok v roce, ve kterém poprvé zaeviduje „EET tržbu“.

Slevu nelze použít každý rok a nedá se přesunout do dalšího zdaňovacího období.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.