CHIGURAS s.r.o.    Prodej a servis pokladního systému    Zastoupení pro Liberecký kraj                                                  

 

Servis KASA FIK » EET - otázky a odpovědi

Mám certifikát ve formátu .crt, co mám udělat.

Bohužel jste si již stáhnul kopii certifikátu bez privátního klíče. Tento soubor nelze použít. Doporučujeme certifikát zneplatnit a vygenerovat nový ve formátu .p12 který je nutný pro použití v pokladní aplikaci.
 

Autentizační údaje 

Od 1. září 2016 můžou podnikatelé žádat o autentizační údaje, kterými se následně přihlásí na daňový portál www.daneelektronicky.cz. Tyto údaje lze získat dvěma způsoby: osobně či on-line. 

Osobně - osobní návštěva u přepážky finančního úřadu. Je třeba si však uvědomit, že kapacita finančních úřadů je omezena a s blížícím se termínem spuštění EET se budou na úřadech tvořit značné fronty. 

On-line - celý proces je poměrně jednoduchý, ale při našem testování jsme čekali tři pracovní dny, než nám po vyplnění formulářů autentizační údaje přišly do datové schránky. 

Nečekejte tedy na poslední chvíli a připravte se již nyní. Kdo je připraven, není překvapen! 

Jakmile podnikatelé získají autentizační údaje, použijí je k přihlášení na portál www.daneelektronicky.cz, kam zaregistrují veškeré svoje provozovny a následně pro ně vygenerují tzv. certifikáty. Certifikát se následně musí ještě nahrát do pokladního systému.

Pozor! Při vygenerování certifikátu z daňového portálu ho lze stáhnout pouze v jediném okamžiku. Později už se k němu nedá vrátit! 

Informační povinnost

Nezapomeňte splnit informační povinnost, a to vyvěšením viditelného oznámení, že podnik, provozovna eviduje tržby. Přesné znění tohoto oznámení je uvedeno v metodice vydané finanční správou.

Co znamená ostrý a ověřovací režim

Ověřovací režim

 • Dostupný od listopadu 2016 určený k vyzkoušení Elektronické evidence tržeb. Odeslané záznamy nejsou považovány za skutečné tržby.
 • Ověřovací mód slouží poplatníkům pouze k ověření (otestování) správného nastavení a funkčnosti spojení pokladního zařízení s informačním systémem správce daně, nikoliv k plnění evidenční povinnosti dle zákona o evidenci tržeb. Zaslání datové zprávy v ověřovacím módu není zasláním údajů o evidované tržbě ve smyslu zákona. Údaje uvedené v takto zaslané datové zprávě nejsou ukládány v databázi správce daně a pokladnímu zařízení poplatníka není zasílána potvrzující datová zpráva

Ostrý režim

 • Dostupný od 1.12. 2016 pro hlášení účtenek v ostrém režimu. Tržby hlášené v ostrém režimu podléhají evidenci tržeb.

Jak je velká datová zpráva pro EET

Datová náročnost EET je velmi malá. Jedna účtenka je přibližně 2-3kB plus k tomu připočíst cca 2-3kB pro online zálohu účtenky do Cloudu. Celková datová náročnosti na jednu účtenu by neměla přesáhnout 10kB.

Pro kalkukaci tarifu, je dobré zakalkukovat i přenos dat při aktualizaci software a komunikaci Android systému. To se pohybuje okolo 10-15MB za měsíc. Celkově pro SIM karty doporučujeme tarif 100MB / měsíc, který by jistě měl pokrýt většinu provozů.

Co vše se odesílá na finanční správu, musím evidovat položky?

Elektronická evidence tržeb je pro evidenci tržeb. Není nutné evidovat položky, pokud obchodník nechce. 

Co se odesílá na finanční správu s každou účtenkou:

 • Identifikace obchodníka, prodejny a pokladního místa (ve formě DIČ a čísla prodejny)
 • Celková zaúčtovaná částka. Pokud se jedná o storno, je tato částka záporná
 • Čas odeslání
 • Pro plátce DPH navíc rozepsané DPH

Obchodník tak může podnikat jako doposud a jen hlásit tržbu online při vydání účtenky. Nic se nemění na způsobu podnikání. Jednoduše, tak jako na kalkulačce odešlete výslednou částku a obdržíte FIK kód, který bude vytištěn na účtence.

Proč a kdy je dobré evidovat položky

 • V provozech, kde máte více druhů zboží a obsluha není schopna si pamatovat nebo zjistit ceny
 • Chcete přehled kolik se které položky prodává
 • Chcete zamezit změn ceny obsluhou

Jak funguje offline režim

Offline režim znamená, že pokud zařízení není připojeno tak normálně pokladna funguje. Data jsou uložena přímo na zařízení a obsluha není nijak omezena.

V případě přicházejícího EET umožňujeme offline režim dvěma způsoby:

 1. Podnik může získat vyjímku od finanční správy, a hlásit účtenky jen jednou za 5 dnů. Program tak zašle účtenky jakmile dojde k navázání spojení.
 2. Pokud pokladna ve standardním režimu online režimu a dojde k dočasnému výpadku připojení, tak proběhne nahlášení jakmile bude zařízení připojeno automaticky.

Proč nemohu zcela vymazat účtenku

Kompletní smazání účtenky není v účetnictví možné. Program se chová tak, jak ukládá zákon o účetnictví a Elektronické evidenci tržeb. Pokud však uděláte chybu, lze ji jednoduše napravit stornem. Storno je legitimní účetní nástroj a jeho využití Finanční správa očekává a plně podporuje.

Navíc při funkci EET, je účtenka již nahlášena a musí být odvedena tržba.

Storno funkce vystaví opravný účetní doklad, provede správné zaúčtování a vytiskne doklad o storno. Ten slouží pro referenci zákazníkovi i Vám.

Jaké jsou náklady na tisk

Pro KASA FIK ORANGE:

Kotouček 57/40/12 stojí běžně 7-10kč/ks. Jeho návin je 18m. Jedna účtenka s jednou položkou je cca 8cm. Takže na jeden kotouč vytisknete cca 225 učtenek. Což je 0,03Kč až 0,04Kč z účtenku. Žádny jiný spotřební materiál není potřeba.

Zavedení elektronické evidence - EET ve 4 fázích:

1. 12. 2016 (FÁZE I.): STRAVOVACÍ A UBYTOVAC Í SLUŽBY
- hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny, kavárny, restaurace, hospody, kantýny, catering, apod. 

1. 3. 2017 (FÁZE II.): MALOOBCHOD A VELKOOBCHOD
- prodejny potravin, večerky drogerie, stánkový prodej se zbožím, jakýkoli maloobchod či velkoobchod apod. 

1. 3. 2018 (FÁZE III.): DOPRAVA, VÝROBA, SVOBODNÁ PODNIKÁNÍ
- silniční nákladní doprava, taxislužba, osobní železniční doprava, výrobci jako jsou cukráři, řezníci, pekaři apod.
- svobodná povolání jako jsou právníci, veterináři, lékaři apod. 
- stánkový prodej s občerstvením, zmrzlinou či jinými potravinami. 

1. 7. 2018 (FÁZE IV.): VYBRANÁ ŘEMESLA A VÝROBNÍ ČINNOSTI
- výroba odevů, textilií, papíru, zpracování dřeva a dřevěných výrobků, výroba plastů, mýdel, kovových konstrukcí apod. 
- opravy a instalace strojů, zařízení, elektřikáři, obkladači,  malíři, pokrývači, instalatéři, pravy počítačů apod. 
- kadeřnice, kartářky, maséři, hodinový manžel apod. 
 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.